0913 689 489

admin

Các sản phẩm tre và cuộc sống

nhà sản phẩm tre

Tre xanh, Xanh tự bao giờ? Chuyện ngày xưa… đã có bờ tre xanh. Thân gầy guộc, lá mong manh, Mà sao nên luỹ nên thành tre ơi? Ở đâu tre cũng xanh tươi, Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu. Có gì đâu, có gì đâu, Mỡ màu ít ...

Xem thêm >>