0913 689 489

Các sản phẩm tre và cuộc sống

Tre xanh,
Xanh tự bao giờ?
Chuyện ngày xưa… đã có bờ tre xanh.
Thân gầy guộc, lá mong manh,
Mà sao nên luỹ nên thành tre ơi?
Ở đâu tre cũng xanh tươi,
Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu.
Có gì đâu, có gì đâu,
Mỡ màu ít chắt dồn lâu hoá nhiều. (“Tre Việt Nam”_Nguyễn Duy)

Tre vẫn là một vật liệu truyền thống mà khó có chất liệu nào có thể thay thế. Khi so sánh với khối lượng thông tin khổng lồ về gỗ và bê tông, tre chiếm phần trăm khá ít ỏi. Mỗi ngày trôi qua cùng với cuộc sống bộn bề, dần dần mọi người cảm nhận được sự hiện diện của những sản phẩm thiên nhiên sẽ giúp cho cuộc sống ngày một xanh tươi. Hơn nữa, chúng còn giúp tinh thần thoải mái hơn và là một trong những sản phẩm đóng góp trong chiến dịch “Xanh hóa và yêu thương_phát triển và bền vừng”.

Vì vậy, nhu cầu sử dụng những sản phẩm xanh thân thiện với môi trường đang phát triển và có tiềm năng rất lớn. Nhờ đó, sử dụng sản phẩm này là một phương thức thiết thực lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Chúng ta hãy tạo ra những thái đổi lớn bằng những hành động nhỏ của mình nhé.